Giao những hàng hóa quan trọng để thúc đẩy thế giới tiến lên.

TRAO CHO NHÂN VIÊN QUYỀN DẪN DẮT

Extraordinary times. Extraordinary people. Incredible milestones.

UPS’s elite safe drivers list grows

Đọc câu chuyện Extraordinary times. Extraordinary people. Incredible milestones.

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Nhân viên là người dẫn dắt. Đổi mới là động lực phát triển.

  • 11,5 triệu

  • 21,9 triệu

  • 540.000+

  • 220+

Xem tất cả các trang thông tin
Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những gì quan trọng. Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những gì quan trọng. Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những gì quan trọng.
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Mỗi ngày, khắp thế giới, chúng tôi vận chuyển những gì quan trọng.

Tại UPS, chúng tôi cam kết làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Đó là việc sử dụng sức mạnh của mạng lưới các Nhân viên của UPS trên toàn cầu của chúng tôi để tạo ra tác động trong một thế giới đang thay đổi.

Xem tác động của chúng tôi
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink